Frykter for villfisken

– Vi trenger mer forskning på oppdrettsvirksomheten i våre fjorder, sier Frode Bygdnes (Rødt).

KYSTSONEPLAN: Frode Bygdnes i Harstad Rødt har en rekke innspill til kystsoneplanen for Sør-Troms og Midt Troms.   Foto: Tore Skadal

nyheter

Oppdrettsvirksomheten i vår region er blitt enorm, sier han.

– Vi må derfor fortest mulig se til Chile hva erfaringene er der. Og vi må få en forskning som ikke bare teller lus i anleggene, men begynner å se på hva denne virksomheten betyr for villfisken i våre fjorder, sier Bygdnes fra Rødt Harstad, i sitt innspill til kystsoneplanen for Sør-Troms og Midt-Troms. Hvor det er mange små eiere.