Dronningruta ikke Nasjonal turiststi

Dronningruta oppfyller ikke kravene for å bli tatt opp som Nasjonal turiststi - ennå.

TUR: Dronningruta oppfyller ikke kravene for å bli tatt opp som Nasjonal turiststi - ennå. Arkivfoto 

nyheter

Vi har flere ganger skrevet om arbeidet som gjøres for at den populære dronningruta mellom Stø og Nyksund kan bli en del av de nasjonale turiststiene i Norge.

Nå har Miljødirektoratet fastslått at Dronningruta ikke oppfyller autorisasjonskravene som stilles - i alle fall for denne gang.

Det er en rekke krav som stilles for at en tursti kan bli tatt opp som Nasjonal turiststi, og Øksnes kommune mente selv at de var godt i gang med å oppfylle kravene. Direktoratet mener det altså annerledes, og peker på at det ikke foreligger blant annet en sårbarhetsanalyse eller besøksstrategi.

Kultursjef i Øksnes, Trond Ståle Mathisen, har tidligere påpekt at det er en liste på vel 40 punkter som må oppfylles for å bli vurdert.

- Dere vil derfor ikke bli vurdert for autorisasjon i denne omgang. Om dere fram mot neste søknadsfrist mener dere har kommet betydelig lenger i å oppfylle kriteriene, kan ny vurdering foretas, redegjør direktoratet overfor Øksnes kommune i avslagsbrev.