Evenes frykter at bakdeler med flystasjonen lempes over på kommunen:

Kravliste fra Evenes

Evenes kommune krever at kirka og fritidsboliger rundt flystasjonen også støyisoleres. Fortau, sykkelvei og miljøtiltak må på plass, mens Forsvaret må forplikte seg til å leie private boliger.

må på plass: Mye må på plass som følge av Forsvarets satsing på flystasjonen på Evenes, og Evenes kommune mener de ikke kan ta belastningen med alt alene. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Rådmannen i Evenes har klar en høringsuttalelse fra kommunen, til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for flyplassen, som var på høring til 7. juni.

– Forsvarets reetablering på Evenes er i utgangspunktet positivt for lokalsamfunnet, skriver rådmann Rolf M. Lossius innledningsvis.