Ingen flere kadavre funnet

Jakta etter slagbjørnen fortsetter for fullt.
nyheter

Den som uttaler dette er leder Birgitte Rørvik Bruun i Evenes og Tjeldsund beitelag.

– Ut over de fire, to lam og to sauer, som er funnet, er det ikke gjort funn av flere dyrekadavre, sier hun. – Gratangen interkommunale skadefellingslag har stått på for fullt i hele natt.