Jegerne er i gang

Interkommunalt jaktlag i Gratangen er tildelt en skadefellingssone som består av Skånland, Evenes og området nord for Rombaksfjorden i Narvik kommune.

JAKT Det drives nå aktivt søk etter bjørnen.  Foto: Illustrasjon - Pia Elise Solvik Dahl

nyheter

Dette opplyser Marie Gabriel ved Fylkesmannen i Troms og Finnmark til Harstad Tidende. Jaktlaget har fått i oppdrag fra Fylkesmannen å felle slagbjørnen som har drept flere beitedyr. Fellingssonen består av et svært stort område.

– Jegerne har nå satt i gang søk etter bjørnen de skal felle. Jeg sitter ikke med detaljinformasjon om hvordan de opererer. Men det er nærliggende å tro at de tar utgangspunkt i de sauekadavrene som ble funnet ved Store langvann i Sør-Skånland onsdag, på grensen til Evenes kommune, forteller hun. I tillegg til de døde dyrene ble det funnet solide avtrykk i snøen av bjørnepoter, både i nærheten av kadavrene, og et stykke unna i terrenget.

– Beitelagene og reineierne i det aktuelle området har bedt om bruk av helikopter. Det er foreløpig gitt tillatelse til bruk av sporhund i regi av Statens naturoppsyn. Er sporhunden ute i terrenget nå?

– Hundeekvipasjen skal være sendt nordover for å delta i søket. Om den er framme og i arbeid, vet jeg ikke på det nåværende tidspunkt, uttalte hun til Harstad Tidende, tidlig på ettermiddagen fredag.