Har fått fellingstillatelse på slagbjørn som tok to sauer i Evenes onsdag

Bønder og reineiere i området har bedt om at det brukes helikopter i jakten, for å gjøre den mer effektiv.

DREPT Lam funnet ved Langvannet 5. mai.   Foto: Bjørn Erling Andor Hanssen/SNO

nyheter

Det var beitelagene i Skånland, Evenes, Tjeldsund og Grovfjord reinbeitedistrikt som onsdag sendte den formelle fellingssøknaden. Tillatelsen kom fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/miljøvernavdelingen etter svært kort tid.

Satte inn vernetiltak

De drepte husdyrene ble funnet ved Langvannet i grenseområdet mellom Evenes og Skånland. Det ble også dokumentert spor av bjørn i et fjellparti noe lenger vest (Stortinden/Lilletinden i Evenes).