Leserinnlegg

Harstad «attraktiv hele livet»?

- Ville planutvalgets medlemmer vært like positive hvis dette prosjektet hadde vært lagt til deres eget nabolag.

- Nå foreligger forslag til reguleringsplan som vil innebære oppføring av et gigantisk byggevarehus på det som inntil nylig var beitemark og grønnareal. Av en eller annen ubegripelig grunn har investoren som har ervervet området fått klapp på skulderen av kommunens byggesaksavdeling og så vidt vi forstår også av planutvalget i første omgang, skriver naboene til kommende XL-Bygg på Åsby. 

nyheter

Kommunens behandling av reguleringsplanen for «XL-Byggtomta» på Gangsås.

Vi ser i HT onsdag 3. april at Harstads kommuneplanlegger kommenterer pågående arbeid med ny samfunnsplan. Kommunen har blant annet invitert innbyggerne til å svare på hvor attraktivt det er å bo i Harstad. Vi har også registrert at det særlig de siste månedene har vært stort fokus fra kommunens og næringslivets side om behovet for å øke befolkningen i kommunen. HTs redaktør har også stilt seg bak dette budskapet.