Har 250 millioner kroner til resten av veipakken

Hvis ikke styringsgruppa får merfinansieringen vedtatt i Stortinget, har de 250 millioner kroner igjen å bruke på prosjektet.

SLUTT Prosjektleder Hans Arne Haugland begynner 5. august i Consto Nord og nåværende ordfører Marianne Bremnes flytter sørover. De hadde sitt siste møte i veipakkens styringsgruppe på onsdag.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Pengene blir etter alle solemerker benyttet til en minimumsløsning for gang- og sykkelvei fra Kanebogen, gjennom sentrum og til Sama.

Med dette alternativet vil det ikke bli igangsatt noen andre nye prosjekter i pakken. De midlene som per nå ikke er bundet opp i kontrakter eller avtaler, går til gang- og sykkelveien på sørsida av sentrum.