I dag får Harstadbygg en svær kontrakt med Forsvarsbygg

Verdi på inntil 133 millioner kroner.

LEDERE: Harstadbygg Entreprenør og Harstadbygg Bolig er rustet for framtidig vekst og utvikling med stor kontrakt i Evenes. Her er lederduoen Martin Mathisen og Ole Elven.   Foto: Jan Eivind Fredly/Aidem Media

nyheter

På Evenes flystasjon i dag signerer Forsvarsbygg kontrakt med Harstadbygg Entreprenør AS.

Kontrakten gjelder fornyelse av tre bygg, kjøkken- og messebygget, mannskapsforlegning og et administrasjonsbygg. Det er også opsjon på fornyelse av to befalsforlegninger. Til sammen (med opsjonene) har kontrakten en verdi på inntil 133 millioner kroner inkludert mva. skriver Forsvarsbygg.