Leserinnlegg

Et viktig bidrag til god sykepleierdekning i nord

- Medieoppslag de siste ukene har satt fokus på sykepleiemangelen nasjonalt og regionalt. Modeller som fremskriver fremtidig behov, varsler krise.

Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix 

nyheter

Flere studier viser at en stor andel av sykepleierne blir der de er utdannet. Vi ønsker med denne kronikken å vise hvordan UiT Norges arktiske universitet (UiT) svarer på behovet, og hvordan UiT vil styrke utdanning av sykepleiere fremover.

Historikk

Sykepleierutdanningen ved UiT har lange tradisjoner. Utdanningen startet opp i Tromsø i 1894, i Narvik i 1940, i Hammerfest i 1960 og i Harstad i 1982. Alle disse sykehus-baserte utdanningene ble etterhvert integrert som studier ved de respektive Høgskolene i Tromsø, Finnmark, Harstad og Narvik. Fra Høgskolene i Tromsø og Finnmark ble det i henholdsvis 1990 og 1991 utviklet desentraliserte studietilbud med «baser» ulike steder i regionen og Høgskolen i Harstad etablerte et deltidsstudium over fire år. Ved sammenslåingen mellom UiT og Høgskolen i Tromsø i 2009 ble det første universitetsstudiet i sykepleie i Norge en realitet, og i 2013 og 2016 ble Høgskolene i Finnmark, Harstad og Narvik en del av UiT. Sykepleierutdanningen ved UiT består derfor nå av fire hovedstudiesteder: Hammerfest, Narvik, Harstad og Tromsø. En særskilt bevilgning i 2018 ga videre 20 nye studieplasser i Alta. Gjennom en årelang prosess er sykepleie blitt et universitetsfag, men den nære tilknytningen til praksisfeltet beholdes da halvparten av studiet består av klinisk undervisning og praksisstudier i kommune- og spesialisthelsetjenesten.