En lek for barna - et løft for byen

  Foto: FRANK R ROKSOY

Sentrum trenger fasiliteter og attraksjoner, og disse må inkludere barna.

nyheter

Som nærmeste nabo til rådhuset ligger lekeplassen i Generalhagen, eller Frederiksenhagen for å være helt presis. En nedslitt og sprukken gammel holk, en sklie, en slags gyngehest, balansebom, en huske og noen sittebenker på snei, er hva byens eneste grønne lunge per i dag har å tilby lekelystne småbarn og deres foreldre.

Lekeplassen i generalens hage, som ble opparbeidet på -80-tallet, har de senere år langt ifra vært noe fyrtårn i kommunens satsing på barn og unge, og det er nærliggende å stille spørsmål om hvor den ble av, oppgraderingen til en knapp million kroner som ble bebudet for snart seks år siden. På det tidspunktet, i februar, skulle de nye lekeapparatene være ferdig montert i løpet av juli måned.

Les også: Er dette Harstads flotteste lekeplass?

Men la oss ikke dvele mer ved akkurat det. La oss heller glede oss over en bebudet, snarlig oppgradering av lekeområdet. I løpet av høsten skal noen av apparatene ut, og nye skal inn. I det hele tatt legges det opp til et betydelig løft som kommer både barna og Harstad sentrum til gode. For det er som vi har uttalt så mange ganger tidligere: Sentrum trenger fasiliteter og attraksjoner, og disse må inkludere barna. Så lenge sentrum varter opp med aktivitetstilbud for de yngste, vil sentrum også ha en tiltrekningskraft på voksne. Det er enkel matematikk, enn si fysikk. Vi liker å si at Harstad by har et stort utvalg av det meste, men én gruppe i befolkningen mangler noe vesentlig i byens sentrum. Barna.

Selv om Generalhagen nå får sitt, er det likevel grunn til å gå ett år tilbake i tid. Nærmere bestemt til oppvekstutvalget, der administrasjonen fikk i oppgave å kartlegge tilstanden på kommunale lekeplasser. Bakgrunnen var medieoppslag der det ble pekt på at lekeplasser for barn blir forsømt i stor stil.

Les også: Vil ha penger til lekeapparater i byen

Så vidt vites har ikke administrasjonen kvittert ut oppdraget fra oppvekstutvalget. Ei heller har det vært noen politisk oppfølging av en sak som på det tidspunktet opptok de folkevalgte i Harstad. – Å lage attraktive plasser for barn er en vinn-vinn-situasjon, fordi det vil trekke både unge, foreldre og besteforeldre til området, uttalte varaordfører Mara Serafia Fjellstad. – Som kommune har vi som et samfunnsansvar å sørge for at de små har egnede plasser til lek, sa utvalgsleder Espen Ludviksen. De har naturligvis rett, begge to. Så her er det bare å si klar, ferdig, gå. I Frederiksenhagen og på andre lekeplasser.

lek