Flere arbeidsledige i Troms

I mai var ledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 1,6 og 2,7 prosent.

Nav la fram ledighetstallene fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix  Foto: Kallestad, Gorm

nyheter

Tallet for Troms representerer en liten økning, mens Finnmark er uendret fra mai i fjor

Arbeidsledigheten på landsbasis er også nærmest uendret, og det er ved utgangen av mai 59 813 registrerte helt ledige i Norge, opplyser NAV Troms og Finnmark.

Den lille økningen i ledigheten i Troms (105 personer) er fra et meget lavt nivå i mai i fjor. To kommuner i Troms har under 1 prosent ledighet, og en storkommune som Tromsø har f.eks 1,4 prosent.

Den lave ledigheten har vedvart over tid i størstedelen av vår region. NAV ser heller ikke noen spesielle tegn til at ledigheten skal øke spesielt mye det neste året.


Litt flere arbeidsledige i mai

Tallet på arbeidsledige økte med 500 personer fra april til mai. Ledigheten utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

 

- NAV ser foreløpig ikke utslag på ledighetstallene knyttet til den dramatiske situasjonen med algeoppblomstring for lakseoppdretterne i Nordre Nordland og Sør-Troms. Det har vært antydet omfattende permitteringer, men det er for tidlig å trekke konklusjoner og vurdere tiltak fra NAVs side, sier direktør ved NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen.

Hun oppfordrer arbeidsgivere som har behov for rekruttering, om å ta kontakt med NAV.

- Vi har mange motiverte kandidater som kan kvalifiseres til en jobb i deres bedrift, sier Kristoffersen.