- Det kan se ut til at oppblomstringen er på vei ned

Det er ikke meldt om dødelighet i Troms, sier Fiskeridirektoratet søndag kveld.

Såkalte «dødsalger» har ført til at store mengder laks har dødd de siste ukene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix 

nyheter

Fiskeridirektoratet opprettholder beredskapen og analysesystemet med Fiskeridirektoratets fartøy "Rind" utover uka. Det er rapportert om stedvis høy tetthet av algen chrysochromulina i området. Det er samtidig rapportert om en del phaeocystic.

- Vi vil gjøre ny vurdering dag for dag og gradvis trappe ned beredskapen utover uka hvis situasjonen bedrer seg ytterligere, sier direktoratet i en melding søndag kveld.

Direktoratet sier at det kan se ut til at oppblomstringen er på vei ned.

Algen chrysochromulina polylepis har skapt stor dødelighet blant oppdrettslaks i Nord-Norge  Foto: Algelaboratoriet

 

- Det registreres generelt lavere antall alger, cellene er mindre i størrelse og det er observasjoner som tyder på at oppblomstringen/arten er mindre skadelig. Som meldt de siste dagene, har det vært høye konsentrasjoner av alger uten at det har medført at fisk dør. Det kan skje at algene blomstrer opp igjen i mindre områder.

Samtidig som det ikke er meldt død fisk i Troms i dag, er det noe dødelighet på Tortenneset innerst i Ofotfjorden i Nordland.

ALGER: Oppdrettere i Sør-Troms og nordre Nordland opplever fiskedød som følge av algeoppblomstring. Foto: Privat 

 

- Det er registrert moderate mengder av Chrysochromulina i ytre og midtre deler av Ofotfjorden. I den sørlige delen av Tjeldsundet er det i dag registrert høy forekomst av algen. Det er samtidig rapportert om høye konsentrasjoner av ufarlige kiselalger i dette området. For Tysfjorden er det en økning i konsentrasjonene av Chrysochromulina. Ved Raftsundet og Molla er det lave/moderate konsentrasjoner. I Øksfjorden er konsentrasjonen høy.


Lakseprisen faller fortsatt på grunn av mye slakt

Fersk laks ble eksportert for 61,33 kroner i uke 21, noe som er 6,3 prosent lavere enn i uka før. Det skjer samtidig som flere anlegg rammes av «dødsalgene».

 

- Simuleringer viser at strømmen neste døgn vil gå inn mot Flaget, ytre del av Ofotfjorden og Rinøya. Det ser ut til at mindre vil gå inn Tysfjorden og Kanstadfjorden. I Tjeldsundet vil den kun gå et stykke opp, sier Fiskeridirektoratet.