Regionrådene sammen for oppdrettere

Regionrådene i Sør-Troms og Midt-Troms understreker behovet for økning i maksimal tillatt biomasse (MTB) for rammede oppdrettere og lokalsamfunn.

Helene Berg Nilsen leder Sør-Troms regionråd som vil hjelpe oppdretterne. Foto: Per Jan Pedersen 

nyheter

I en felles uttalelse retter de en meget sterk anmodning til fiskeriministeren om å sørge for at de oppdrettere og lokalsamfunn som har blitt rammet av algeangrep, som et minimum, blir kompensert med en midlertidig økning MTB.


Ti tøffe dager med algekrise: – Så brutalt har det aldri vært

Fra hovedkvarteret på Balteskard i Skånland har flere titalls personer jobbet døgnet på tamp siden 14. mai. Og nervespenningen etter algeangrepet er ikke over.

 

- Som fiskeriministeren er vel kjent med er svært mange oppdrettere og små lokalsamfunn i Sør-Troms og Midt-Troms svært hardt rammet som følge av giftalgeangrep. Enkelte oppdrettere har opptil 90 prosent produksjonstap.


– Livredd for at dere samler dere om jernbane

Ole-Jonny Korsgaard i Harstadregionens Næringsforening kom med råd til politikerne i det nye Hålogalandsrådet.«Kommunedoktorens» halleluja om Hålogalandsrådet:

–Landets mest spennende region

«Kommunedoktor» Geir Vinsand har kartlagt alle landets regionråd. Han erklærer Hålogalandsrådet, som nå tar form, for det aller mest interessante.

 

For både oppdrettere og lokalsamfunn vil dette ha store konsekvenser over flere år. For å bøte på dette anbefaler vi som ett av flere mulige tiltak å øke MTB over noe tid, slik at man raskest mulig kan komme tilbake til normalproduksjon. Noen oppdrettere vil også raskt måtte trenge nye lokasjoner, heter det i en felles uttalelse signert av Helene Berg Nilsen,leder i Sør-Troms og Geir Inge Sivertsen, leder i Midt-Troms.

De ber om at fiskeriministeren gir denne tragedien høyeste prioritet, og at det treffes raske avgjørelser for å avhjelpe situasjonen for oppdrettere og lokalsamfunn.


Klart for ordførerduell i den nye kommunen

Tjeldsund Ap har valgt Helene Berg Nilsen som ordførerkandidat. Nå tar hun opp kampen med Høyres kandidat i nykommunen, som ser dagens lys om nøyaktig ett år.