Elevundersøkelsen og læringsresultatene:

Så mange elever opplever mobbing i Harstad

Lærer og Ap-politiker Stine Flermoen uttrykte fra kommunestyrets talerstol begeistring over resultatene fra elevundersøkelsen og læringsresultatene for Harstad-skolene i 2018.

FORNØYD LÆRER: Arbeiderpartiets Stine Flermoen var fornøyd med at harstadskolene viser en forbedring på de fleste områder sammenlignet med fjorårets resultater i den samme undersøkelsen. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

– Hurra! Det er ikke ofte man kan si det fra talerstolen, innledet en engasjert Flermoen sitt innlegg.

Hun snakker om resultatene av elevundersøkelsen, nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning for 5. og 8 klassetrinn, lesing og regning for 9.-trinn samt grunnskolepoeng for 2018.