Har aldri hatt bedre søkertall

955 personer som skal studere til høsten, søker seg inn på vernepleie ved UiT Harstad. Av disse har 143 Harstad som førstevalg.

LEDERNE Fra venstre: Leder for master i velferdsendring, Gunn Elin Fedreheim, instituttleder vernepleie Bjørn-Eirik Johnsen, vikarierende studieleder bachelor vernepleie Linda Skjalmar og professor Rikke Gürgens Gjærum, som er leder for Arktisk Senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning, og leder av PhD i «Researching Disability».  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Disse skal slåss om de 50 studieplassene, som skal munne ut i en bachelorgrad etter tre år. På Masterstudiet har 47 søkere meldt seg til 20 studieplasser.

Lovende utvikling

– Vi tilbyr nå en helt ny masterutdanning, som er bedre tilpasset behovene ute i felten. Vårt fokus er velferdsendring og innovasjon. Det er oppmuntrende at så mange har søkt seg inn fra høsten av, sier koordinator master i velferdsendring, Gunn Elin Fedreheim.