Folkemøte på Sandstrand:

– Alle er positive til oppdrett, bare ikke plasseringen

Hvis oppdrettsanlegg utenfor Langberget i Skånland blir en realitet, ødelegger det for villfisken i Rensåvassdraget.

KRITISK TIL NYTT OPPDRETTSANLEGG: Ove A. Andreassen ønsker ikke flere oppdrettsanlegg i nærhet til Rensåvassdraget på Skånland. Han mener det reduserer fiskebestanden og forurenser.  Foto: Håkon Wikan

nyheter

Det mener Ove A. Andreassen, leder for Renså utmarkslag. Han er ikke begeistret for det reviderte planforslaget «Kystplan II Midt- og Sør-Troms», der oppdrettsanlegg er foreslått plassert utenfor Langberget.

– Laksebestanden i vassdraget på Renså i Skånland har blitt kraftig redusert de siste årene.