Norled solgt til utlandet

Det Stavangerske Dambskibsselskap har solgt aksjene i Norled til nordiske CapMan Infra og det kanadiske selskapet CBRE Caledon Capital Mangement.

ENDRINGER Norled, som drifter flere fergesamband i vårt distrikt har fått nye eiere.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Rederiet har per i dag tre fergesamband i Troms. Det er ruta Stornes – Bjørnerå, Stangnes–Sørrollnes og sommerruta mellom Botnhamn og Brensholmen.

Norled har en ordrereserve på 17 milliarder kroner, og har besluttet å bygge nye fartøyer for 2,4 milliarder kroner de neste årene.