Nå kan ungdomsfiskere melde sin interesse

Ordningen med ungdomsfiske gir de mellom 12 og 25 år muligheten til å drive fiske i sommerferien.

  Foto: Illustrasjon - Ståle P. Fremnesvik

nyheter

Alle som fisker etter sommerjobb kan derfor registrere seg hos Fiskeridirektoratet.

Målet med ordningen er å gi de unge inngang til fiskeryrket. I underkant av 200 deltok på ungdomsfisket i fjor. Tilsammen tok de mer enn 115 tonn fangst opp av sjøen, til en verdi av mer enn fem millioner kroner. Finnmark og Hordaland topper statistikken for deltakere.

Les også: Viderefører ungdomsfiskeordningen

Ordningen gjelder for hele landet i perioden fra og med 17. juni til og med 9. august 2019. Fangsten inkluderer alle fiskeslag langs kysten som normalt blir tatt av fiskeriene. Man kan bruke stang, håndsnøre, juksemaskin, liner, garn, teiner og ruser.

Det er visse begrensninger som gjelder angående fartøy og større redskaper som garn og line. De kan man lese om her, på fiskeridirektoratets hjemmeside. Men hovedmålet ifølge direktoratet er at ordningen skal være enkel og ubyråkratisk.