Meninger:

En tsunami på vei mot land

De omfattende strukturelle endringene som har foregått i lang tid på havsiden i sjømatsektoren, er i ferd med å slå inn over landindustrien som en tsunami.

  Foto: Illustrasjon - Knut Godø

nyheter

Jeg er redd at den vil gjøre uopprettelig skade og etterlate små kystsamfunn i Nord-Norge i ruiner.

Fra 1950 og frem til i dag har antall fiskere som deltok i det tradisjonelle lofotfisket gått fra 20.000 til noen få hundre og antall fartøy har blitt redusert i samme skala. Selv om volumet som tas opp har holdt seg forholdsvis stabilt, har industrialiseringen av bransjen ført til at retten til å fiske havner på stadig færre hender.