Meninger:

Avvikling av taxinæringa

Regjeringa legger mye prestisje i forslaget om omfattende endringer i taxinæringa.

PERSONFRAKT Artikkelforfatteren er kritisk til regjeringas forslag rundt drosjenæringa.  Foto: Colourbox

nyheter

Hovedårsaken virker å være at noen av hovedstadens journalister har funnet det for dyrt å ta taxi hjem fra nachspielet, og at noe derfor må gjøres.

Poenget er ganske enkelt at det er for kostbart å sette seg inn i en drosje i Oslo. Derfor ønsker man å legge til rette for konkurranse slik at prisene går ned, (med andre ord ønskes Uber tilbake). Nærmest hvem som helst skal nå kunne ta ut privatbilen og tjene noen ekstra kroner, når fritida tillater det.

Dette er jo for så vidt forstårlig, men at de høye herrer suverent velger å se bort fra hvilke følger dette får for de tusener som i dag tjener til sitt daglige brød i yrket, er vanskeligere å forstå. Det er kanskje ikke noe å bry seg om? Det har i alle fall vært lite fokus på den siden av saken.

Det ville vært naturlig at de som skal bestemme setter seg litt seg inn i lønns- og arbeidsforholdene i næringa. Jeg kjenner til forholdene her i Harstad, da jeg kjører litt drosje på «mine gamle» dager. Trolig er forholdene her i Harstad sammenlignbare med mange steder ellers i landet.

Arbeidsdagen kan bli svært lang, litt avhengig av hvilket skift du kjører. Når du ikke har tur sitter du på holdeplassen og venter. I ventetida tjener du 0,- kr timen. Leiesjåførene har provisjon av innkjørte kroner, ingen grunnlønn.

En sommernatt i fjor kjørte jeg inn knappe 1000 kr på et skift. Da satt jeg igjen, etter 8 timer, med ca 300 kr totalt etter skatt. På en travel vakt natt til søndag kan jeg riktignok tjene 250-300 kr timen, men på dagskift ligger jeg typisk på 140-150 kr timen. Dette vil gi en årsinntekt på rundt 350 tusen, men da sitter du i setet betydelig lenger enn et årsverk for «vanlige» lønnsmottakere.

Dette betyr ikke at drosjeeieren stikker av med de store pengene. De må selv jobbe hardt for å få et brukbart overskudd. En eier jeg kjenner var på i drosjen mellom 70 og 80 timer i forrige uke.

I tillegg vil altså regjeringa nå rasere en næring som rekrutterer mange arbeidstakere uten særlig formell utdannelse. Slike arbeidsplasser trenger vi. Ikke alle trives med å slite buksebaken på høyskoler og universiteter. Det er visst heller ikke så nøye, vi har jo NAV.

I iveren etter å tekkes hovedstadens taxibrukere legger regjeringa til rette for lønns- og arbeidsforhold i næringa som betyr slutten på mulighetene til å få ei anstendig lønn med drosjekjøring som eneyrke.

Slik blir det antakelig når man slipper til blårussen. Politisk ideologi stenger som så ofte før for gangsynet.

Og dette støttes av Venstre og Kristelig Folkeparti!