Rydder kirkegården: - Folk hiver alt slags skrot i søppeldunkene

Kirkeverge Oddleif Haagensen og arbeidsleder i uteseksjonen i Harstad kirkelige fellesråd, Hallvard Mathisen, ser daglig tilfeller der folk kaster glass i hageavfallet.

SORTERER Kirkeverge Oddleif Haagensen og arbeidsleder i uteseksjonen i Harstad kirkelige fellesråd, Hallvard Mathisen, konstaterer at det står dårlig til med sorteringen av søppel.  Foto: Ivar L. Paulsen

nyheter

Det er ikke bare det, mange bryr seg heller ikke om å skille plastposen ut av hageavfallet. Det innebærer merarbeid for de fire som til daglig jobber ute på de 13 kirkegårdene i kommunen.

– Vi har en del sommerhjelpere som tar seg av gressklipping, sier Mathisen. – Vi fire må sørge for annet stell - også sortering.