Per presenterte lang ønskeliste for øyriket på nordsida

Per Pedersen la lite imellom da politikerne tirsdag diskuterte mulighetsstudien for øyriket i formannskapet

VAKREST Per Pedersen nøler ikke med å peke på behovet for økt satsing på infrastruktur i øyrike han karakteriserer som verden vakreste.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

Per Pedersen er normalt en sindig mann, som sjelden tar de helt store ordene i sin munn. Men tirsdag viste han med all tydelighet sin tilhørighet til Grytøya og iver etter å satse på vekst og utvikling på Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy.

– Jeg kunne ønske at det ble sagt mer om økt satsing på utbygging av bredbånd, styrking av krafttilførselen, bedring av veistandarden, og ikke minst beredskapssituasjonen på øyene etter at legeskyssbåten ble tatt fra oss. Det blir neppe økt bolyst her ute dersom ikke denne situasjonen bedres, sa Pedersen og fortsatte: