Noen går over streken for å sikre seg mest mulig fisk

Fiskeridirektoratet har gjennomført over 500 kontroller med torskefiskeriene i vinter.

Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / NTB scanpix 

nyheter

Det ble avdekket flere lovbrudd ved å kontrollere fartøy og fiskemottak i de nordligste fylkene.

– Hensikten med slike kontrolloffensiver er å forebygge og avdekke regelbrudd i næringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Det ble avdekket en rekke saker med varierende alvorlighetsgrad. I region nord, som omfatter Troms og Finnmark, er det opprettet 71 saker og i region Nordland 66 saker.

– Når vi gjør et godt risikobasert forarbeid så skal vi treffe godt på kontrollene våre. Det var tilfellet også under årets aksjon, sier Holmefjord.

Fokuset for inspektørene har vært etterlevelse av krav til korrekt registrering av fangster.

– De aktørene i næringen som ikke følger lover og regler påvirker grunnlaget til de som driver lovlig. Det er svært uheldig, slår fiskeridirektøren fast.

Det er avdekket brudd på ilandføringsplikten, krav til identifisering av fangst om bord, bestemmelser om bostedskrav og føring av fangst. Videre er det avdekket ulovlige fangstoperasjoner og landinger.

– Fiskeridirektoratet forvalter fellesskapets fiskeriressurser og vi er opptatt av å sikre bestandene for fremtiden. Derfor er det svært viktig med korrekt registrering av resursuttaket. Hvis landingstallene ikke er korrekt, påvirker dette bestandsvurderingene og kvotefastsettelsene, sier Holmefjord.