Alle er skjønt enige: – Vi ønsker ny Skvulp

Ivar F. Hagenlund sier at Harstad havn ønsker ny havnefest i 2020 – men da må de få hjelp.

FOLKEFEST Skvulp-festival 2019 under Havnas dag i Harstad, lørdag 11. mai. 

nyheter

I år var det studenter ved linja Praktisk prosjektledelse ved UiT Harstad som dro i trådene for å få i havn Skvulp 2019.

– Vi er helt avhengig av eksterne hjelp for å lage et slikt arrangement. Studentene ved la ned utrolig mye arbeid i arrangementet og det ble den havnefesten jeg hadde ønsket meg, sier Ivar F. Hagenlund.