Gatestøv må spyles bort

Frps Eivind Stene foreslår at Harstad kommune gjennomfører en prøveordning med spyling av utvalgte gater i sentrumsområdet.

  Foto: Illustrasjpn

nyheter

Han viser til at støvplagen på våren er et problem. Derfor er det viktig med renhold av gater som har stor trafikk.

– I Harstad utføres dette renholdet av feiemaskiner, feiebiler og mindre feieutstyr som tilkobles traktorer. Dette renholdet fjerner stort sett gammel strøsand etter vinteren og noe støv. Det fine støvet blir liggende igjen på veien, og virvles lett opp når kjøretøyer, spesielt større kjøretøy bruker veien. Dette er til sjenanse og ubehag for alle byens innbyggere som bor eller ferdes i området, påpeker Stene.