Leder:

FM bør forlenges

Hva bør skje med alle de små lokalradioene etter 2021, når konsesjonen for å sende på FM-nettet utløper?

  Foto: Illustrasjon

Å gi hundretalls små stasjoner livsbetingelser er en viktig del av mediemangfoldet.

nyheter

Forleng fristen til 2025, anbefaler Medietilsynet. For ryktet om FM-nettets død er betydelig overdrevet. Etter DAB-innføringen skjer fortsatt sju prosent av all daglig radiolytting via FM, det dobbelte i bilen. Dette omfatter 73 prosent av all lokalradiolytting, tall som i seg selv forteller mye også om den geografiske spredningen av det dette medietilbudet. Nå får man jo se hvordan prosentsatsene utvikler seg fremover. At de gjenværende FM-stasjonene fikk et oppsving da NRK og de andre store og riksdekkende kanalene forsvant over på DAB, var jo ikke til å undres over.

Tilsynet har uansett noen tungtveiende argumenter for å forlenge FM-konsesjonene. Det handler om å sikre mediemangfoldet. Mangfold, også i eteren, var den ideologiske begrunnelsen da Willoch-regjeringen for snart 40 år siden fikk brutt opp NRK-monopolet. Å gi hundretalls små stasjoner livsbetingelser er en viktig del av dette mangfoldet. De har sin misjon i lokalmiljøene, selv om det kan bli mye DJ-radio og radiobingo. Enkel teknologi har dessuten demokratisert muligheten til å prøve seg med å utfordre de store kanalene.