Harstad Frp vil bevilge 3,5 mill. til forstudie for Kanebogen skole:

– Skolen har store mangler

Eivind Stene og Sven-Kristian Løtveit stiller seg hoderystende til at det politiske flertallet i kommunen ikke straks utreder Kanebogen skoles fremtid.

HODERYSTENDE Eivind Stene (t.v.) og Sven-Kristian Løtveit, mener Kanebogen skole er overmoden for rehabilitering og stiller seg hoderystende til at ikke flertallet av politikerne i kommunestyret støtter deres forslag om å igangsette et forprosjektstudie.  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

De viser til rapporter fra branntilsyn og tilsyn om miljørettet helsevern samt egne erfaringer etter besøk ved skolen, som de mener med all tydelighet viser akutte behov for tiltak

Skiftes dører på rådhuset

– Rapporten som ble utarbeidet under branntilsyn i 2017 understreker også at skolen har mangler på mange områder. Rømningsveier og møbleres til grupperom, og det branntekniske nivået er svært dårlig.