Kommentar:

I Harstad Tidende får du ikke kalle naboen en idiot

Ytringsfrihet er også en frihet til å la være å trykke.

nyheter

Spørsmålet er retorisk, og enhver med alminnelig folkeskikk innabords vil ikke ha behov for svaralternativer. Men ikke alle er der. Det er en demokratisk utfordring. For ikke å si problem.

Rødts Jørn Hofsø Hjellnes er en av dem som denne uken fikk et ublidt møte med en debattukultur som i årenes løp er blitt forsterket gjennom sosiale medier. Med solid forankring i ytringsfriheten, tillater ordførerkandidaten seg å mene noe om et tema som vi alle har et forhold til, og som er høyt oppe på agendaen i internasjonal politikk: Miljø og bærekraft, hvilket også tar opp i seg nyordet «flyskam». Skjønt mene. Hjellnes har mer en analytisk tilnærming til hvordan en sterk global trend også vil påvirke oss som bor i harstadregionen.