Miljøpartiet De Grønne ber Harstad kommune erklære klimakrise

Denne uken erklærte Bodø kommune klimakrise. Nå må Harstad gjøre det samme, sier Hanne Gideonsen og Lars Jørgen Høe i Miljøpartiet De Grønn Harstad.

Liste med vedtak Harstad kommune må fortløpende kartlegge artsmangfoldet, og lage en forpliktende plan for hvordan man skal sørge for at tapet av artsmangfold ikke skjer i egen kommune. Dette er et av mange tiltak Miljøpartiet De Grønne og Hanne Gideonsen ber Harstad kommune gjennomføre.  Foto: Privat

nyheter

Etter at det britiske parlamentet erklærte klimakrise, er det en bevegelse i Norge for å gjøre det samme. I går erklærte Bodø klimakrise og det samme skal behandles i flere fylkesting.

- Nå bør Harstad gjøre det samme, sier Lars Jørgen Høe og Hanne Gideonsen i Miljøpartiet De Grønne.