– Hålogalandsvegen setter både hjem og arbeidsplass i fare

Monica Nilssen, driver av YX i Bogen, forteller at parsell 16 og 17 legger lokk på virksomheten,

MØTE: Fra venstre Jonny Finstad, Perry Strømdal (leder i Evenes Høyre), Monica Nilsen, Jardar Jensen. Foto: Evenes Høyre 

nyheter

Veiplanen bidrar som et usikkerhetsmoment i en tid hvor fremtidsutsiktene i kommunen er lys.

7. mai besøkte Evenes Høyre bensinstasjonen YX i Bogen. Med på møtet var Jonny Finstad, stortingsrepresentant for Nordland Høyre, og medlem av Stortingets transport og kommunikasjonskomité. Tema for møtet var Hålogalandsvegen, og den påvirkning den vedtatte, men ikke fullfinansierte strekningen gjennom Bogen har på næringsliv og innbyggere i Evenes.