Negativ handelsutvikling i Harstad

For første gang på flere år går handletallene ned i Norge. Harstad er med og bidrar til nedgangen.

Varehandel: Nedgangen i omsetningen per innbygger er større i Harstad enn på landsbasis.   Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

Statistikken som forteller om omsetningen i detaljhandelen i 2018 per innbygger, er klar. Her ser vi at det er en nedgang på landsbasis.

Det ble omsatt for 84.610 kroner, uten moms, per innbygger i 2018. Dette er en femtilapp mindre enn året før. Ned 0,1 prosent.