Her skal ungdommer lære seg å bo alene

Foyerhusene i Åkerstien skal brukes som botrening for unge mellom 16 og 25 år.

OPTIMISTISKE: De er ikke i tvil om at Foyerhusene og hjelpeapparatet bidrar til at ungdommer får et godt og forebyggende botilbud. F.v: Oddvar Bremseth, veileder i Foyer Harstad, Ragnhild Norwich, prosjektleder i Foyer Harstad, Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap, Randi Kristensen, enhetsleder i Harstad kommune, Kjetil Bjørklund, leder for utvalg for helse og omsorg (Ap) og Kari-Anne Opsal, Aps gruppeleder og ordførerkandidat.   Foto: HÅKON WIKAN

nyheter

Botilbudet er for ungdom som står i fare for å bli bostedsløse, og som er motiverte og har behov for støtte og veiledning på flere livsområder. Ungdommene søkes inn fra det kommunale hjelpeapparatet.

Ragnhild Norwich, prosjektleder i Foyer Harstad, har tro på at dette blir et godt tilbud for ungdommen i målgruppen.