Handels-Sortland knuser Harstad

Sortland gjør et gigantisk byks på statistikken for detaljhandel per innbygger i 2018. Leder av Sortland Næringsforening, Marius Steiro, er ikke overrasket.

størst: Sortland kommune har størst omsetning per innbygger innen detaljhandel i nordre Nordland og Troms.   Foto: Arkivfoto

nyheter

Han peker på de mange nyetableringene i kommunen som en viktig årsak til den sterke omsetningsøkningen.

– Vi har vært flinke på Sortland de seneste årene. Inntil nylig lå vi kraftig på etterskudd i forhold til etablering av ny handelsvirksomhet.