Leder:

Frivillig innsats mot forsøpling er helt avgjørende

Det er helt avgjørende at vi ikke bare rydder denne ene uka på våren.

nyheter

Vi har nettopp lagt bak oss den nasjonale strandryddeuka, der «Hold Norge Rent» er toneangivende. I fjor samarbeidet Harstad kommune med HRS og Sør-Troms og Ofoten regionråd for å organisere en stor regional aksjon, og til sammen ble det samlet inn hele 65 tonn avfall i regionen. Et samarbeid var det også i år, men hvor mange som bidro fra dag til dag i år, vet vi ennå ikke. Ei heller vet vi hvor mange tonn som så langt er samlet inn.

Det vi imidlertid vet, er at det å bidra for miljøet er i tiden. Det gir heldigvis fortsatt solid kred å poste bilde av selvgjort rydding, enten det nå er i gata, på fjellet eller ved sjøen. Det er å håpe at det fortsetter.

Den tragiske skjebnen til den såkalte plasthvalen rørte ved mange, og den skapte et engasjement som til en viss grad har festet seg. For at vi skal klare å holde fokus, er temauker som det «Hold Norge Rent» har arrangert meget viktig. Samtidig er det helt avgjørende at vi ikke bare rydder denne ene uka på våren. Vi er nødt til å rydde hele tiden om vi skal holde tritt med den enorme forsøplinga vi selv og våre forfedre har besørget.

Frivillig innsats er avgjørende for å bidra, og ikke minst for å skape holdninger som gjør at vi stopper forsøplinga. Samarbeidsprosjektet mellom HRS, kommuner og regionråd er i så måte et kjempetiltak.

En annen aksjon, «Fishing for litter», er et godt tiltak der det offentlige bidrar med midler slik at fiskere enkelt og gratis kan levere inn avfall de finner på havet. I dag finnes det imidlertid kun åtte mottakssteder langs hele kysten. Det behøves en mangedobling.

Det offentlige må også bidra til at man får etablert faste, organiserte havgående renovasjonsteam langs kysten. Hvert år holder man aksjoner, men disse er på langt nær tilstrekkelig for å få bukt med alt som ligger i fjæra, eller som har ligget der en tid. Mye av det som er der, er også såpass stort og uhåndterlig at det krever mer enn noen frivillige sjeler på vandring i fjæra.

Men uansett er strandryddeaksjonen umåtelig viktig. Her kan man registrere ryddelag, få tildelt strand og informasjon — og samtidig en oppfordring om å ta bilder å legge ut på sosiale medier. Og som det sies helt presist i markedsføringskampanjen: Strender kan ryddes hele sommerhalvåret!