I dette interaktive kartet kan du søke opp alle eiendomsoverdragelser ned på gatenivå

Ht.no lanserer et interaktivt kart hvor du kan gå helt ned på gatenivå for å lete opp alle eiendomsoverdragelser for Harstad og nabokommuner.
nyheter

Du finner også historikk på den enkelte eiendom: Hvem har eid den - og hva er den solgt for tidligere.