Søker studenter

Et 20-talls bedrifter og kommuner i Midt-Troms, Sør-Troms og Ofoten søker nå etter studenter til tidsavgrensede deltidsstillinger kommende skoleår.

ÅRETS KULL lnnovasjonsstudenter, fra venstre til høyre: Eirik Nyvoll Skagtun, Klimaservice, Henrik Fjeld Nilsen, Statkraft Energi, Raymond Wang, Nordkraft, Vidar Kvamme, Nordkraft, Eirik Robertsen, Nordkraft, Katrine Mariell Karlsen, ReSight, Ruben Hammer, Scale Protection. Ikke til stede Silje Steinsbø intern hos SalMar.  Foto: KUPA

nyheter

Internship-programmet retter seg mot studenter ved UiT – Norges arktiske universitet. Arbeidsoppgavene vil være relevante for studentenes utdanning, noe som gjør at de vil sitte igjen med viktig erfaring for senere jobbsøking, skriver Kunnskapsparken Nord (KUPA) i en pressemelding.

20 prosent stilling

Det er spesielt stor interesse for studenter innen økonomi- og ingeniørfag. Ordningen med Innovasjonsstudent er utviklet av KUPA og UiT i fellesskap, med økonomisk støtte fra Troms fylkeskommune. Studentene tilbys en 20 prosent stilling i ett skoleår, samt tre fagsamlinger i perioden.