Forsvarsbygg orienterer om Evenes-planer

Nå starter orienteringsrundene om planene for Evenes flystasjon og Evenes lufthavn.

INFORMASJON: Nå skal folket få vite hva som skjer på flystasjonen. Illustrasjon: Forsvarsbygg 

nyheter

Forsvarsbygg har sendt over sitt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning ut på høring. Det er også lagt ut til offentlig ettersyn.

I den sammenheng skal folket informeres, noe som skjer på fire steder, to i Evenes (Bogen og Tårstad) 6. mai og to i Skånland (Røde Kors-huset og Lavangseidet grendehus) 9. mai.