– Vil styrke landbruk

– Jordbrukets krav styrker muligheten for å bruke jorda over hele landet, en forutsetning for en fremtidsretta og bærekraftig matproduksjon, sier leder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo.

jordbruksoppgjør: Leder i Nordland Bondelag, Ståle Nordmo, er opptatt av et sterkt landbruk over hele landet. Foto: Privat 

nyheter

Mandag leverte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt krav til staten i årets jordbruksoppgjør. Kravet legger til rette for å øke korn- og grøntproduksjonen, bruke gras- og beiteressursene i distriktene bedre og styrke mangfoldet i landbruket, ifølge en pressemelding fra Nordland Bondelag.


Bøndene krever 1,92 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør

For å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet krever bondeorganisasjonene i år et oppgjør med en ramme på 1.920 millioner kroner.

 

– Fjorårets ekstreme tørkesommer og flom de siste to årene har vist verdien av et landbruk over hele landet. For å opprettholde det, styrker vi virkemidlene for å produsere mer korn der det er mulig og styrker lønnsomheten i gras- og husdyrproduksjon andre steder i landet. Nå er det opp til regjeringa om de vil støtte oss i dette arbeidet, sier Nordmo.