Stor motstand mot oppdrett ved Rogla

Det mobiliseres mot en fersk kystsoneplan som kan åpne for å etablere oppdrettsanlegg ved Rogla-øyene. Tom-Erik Larsen fra Ruggevik har startet motstandsgruppe med over 1300 medlemmer allerede.

Tom-Erik Larsen og familien pleier ofte og dra ut til Rogla-øyene for avkobling. Nå frykter de at naturperla kan bli ødelagt av oppdrett.  

nyheter

Det siste året har Harstad kommune jobbet interkommunalt sammen med flere nabokommuner for å revidere kystsoneplanen. I slutten av denne uka legges planen ut til offentlig ettersyn. Her foreslås det blant annet å åpne opp for etablering av oppdrettsanlegg ved Rogla-øyene, sørøst for sentrum.

Startet motstandsgruppe

Tom-Erik Larsen fra Nedre Ruggevik startet nylig «Motstandsgruppen av oppdrettsanlegg rundt naturperlen Lille- og Store Rogla» på Facebook. Allerede er 1352 personer med her. Larsen antar at noen bare er med i gruppa for å følge med på hva som skjer, men han opplever at engasjementet er stort.