Nytt musikktilbud for å hjelpe folk med rus- og følgeproblemer

Miff Harstad er et tilbud til mennesker som sliter med rusproblematikk og følgeproblemer, og som ønsker å delta i musikalsk samspill med andre.

TERAPI: Fra venstre: Siw Eriksen og Anne Grete Seljebakk fra Troms musikkråd, instruktørene Hugo Stokkan og Tommy Karlsen samt Marianne Noreng Larsen fra Frelsesarmeens rusomsorg. 

nyheter

I februar fikk Harstad et flunkende nytt musikktiltak. Da etablerte Troms musikkråd sitt Miff-prosjekt, Musikk i fengsel og frihet i byen. I første omgang blir det undervist i bandinstrumenter, og det er musikerne Hugo Stokkan og Tommy Karlsen som er instruktører. Prosjektet gjøres i samarbeid med Frelsesarmeens rusomsorg ved Marianne Noreng Larsen og Harstad kommune ved Wenche Tveter. Frelsesarmeen stiller velvillig sine lokaler til disposisjon, og Harstad kommune formidler informasjon om tiltaket til aktuelle deltakere. Det jobbes nå med å skaffe nødvendig utstyr og finne aktuelle deltakere.


"Kristian" bruker alle midler for å få den perfekte kropp

For «Kristian» er drømmekroppen veien til et bedre selvbilde. Han mener ulovlige midler er løsningen.

 

– Musikk passer godt som terapi og tanken er at samspill skal bidra til bedre samarbeid og selvtillit, og gi deltakerne et godt alternativ og livsinnhold. Det skal være en fritime for deltakerne, noe å se fram til, sier Anne Grete Seljebakk, daglig leder i Troms musikkråd.

Miff startet i Oslo for mange år siden av musikkterapeut Venja Ruud Nilsen, og Miff Tromsø ble etablert i 2005.

– Nå åpnet det seg økonomisk mulighet til å starte opp i Harstad, og alle partene har som intensjon å jobbe for at prosjektet blir varig, sier Seljebakk.


Skriker etter vedlikehold:

Blåhuset er redningen for rusmisbrukerne når det offentlige tar ferie

Hit kommer rusmisbrukere når pengeboka er tom, og sulten gnager i magen. For på Blåhuset er det alltid en Fjordland-middag å få.