Tilbyr en jungel av jobber på Evenes: Her er stillingene som skal fylles

Det er mye mer enn piloter og flyteknisk personell som skal arbeide på Evenes flystasjon. Her er oversikten over yrkesmylderet innenfor gjerdet.

flypersonell: I tillegg til flypersonell vil Forsvaret komme til å trenge en hel del folk med ulik kompetanse på Evenes flystasjon. Illustrasjonsfoto: Torgeir Haugaard/Forsvaret 

nyheter

Evenes kommune engasjerer seg for å få riktig og nok personell til Evenes flystasjon. Kommunen med 1400 innbyggere skal takle etableringen av flystasjonen der det ventes totalt rundt 600 nye arbeidsplasser innenfor et bredt fagfelt. Torsdag denne uka samlet kommunen utdanningsinstitusjoner i regionen og utdanningsrådene i Nordland og Troms, for å informere om Forsvarets behov i årene fremover når Evenes skal bli hovedbase for de nye overvåkingsflyene og fremskutt base for de nye jagerflyene.

Flypersonell

Hvert av de fem nye P8-flyene som skal erstatte dagens orionfly, må ha et crew på 9–10 personer. Foran sitter pilotene. De rekrutteres fra Luftforsvarets flygeskole. I tillegg er det behov for ulike systemoperatører som styrer radar, sonarer og våpen bak i flymaskinen. Disse vil bli rekruttert blant soldater som er inne til førstegangstjeneste, ifølge oberstløytnant Kristian Holand i Luftforsvaret.