Om du vil jobbe på flystasjonen er førstegangstjeneste nøkkelen

Sivilt ansatte med førstegangstjeneste mange år tilbake i tid, er også aktuelle.
nyheter

– Ta førstegangstjenesten. Det er nøkkelen til en jobb i grønt hos Forsvaret, sier oberstløytnant Kristian Holand.

For dagens unge, som har et mylder av jobbmuligheter å velge mellom, og ikke helt vet hva man skal satse på, kan førstegangstjeneste være en smart løsning.