Utdanningstoppene møttes i Evenes

Utdanningstoppene i Nordland og Troms ble torsdag brifet om Forsvarets enorme bemanningsbehov i regionen.

møttes: Hild Marit Olsen og Roar Sollied møttes i Evenes. 

nyheter

Både hos Luftforsvaret på Evenes flystasjon, på Bjerkvik tekniske verksted og på Ramsund orlogsstasjon ventes en boost med arbeidsplasser innenfor et bredt spekter av fagfelt.


Regjeringen ber om Evenes-milliarder

Regjeringa ber om to milliarder for å komme i gang med bygging av basene til nye overvåkingsfly og kampfly.Regionen kan få minst 515 tilflyttere

En ny rapport viser at minst 515 nye innflyttere bosetter seg i regionen som følge av flystasjonsetableringen på Evenes. Det haster med å bygge boliger til dem.

 

– Oppbemanning på Evenes flystasjon skal skje på veldig kort tid, og blir sånn sett krevende, sa oberstløytnant Kristian Holand i Luftforsvaret på Evenes.