Foreslår at trafikkstasjonen lever videre:

Lys fremtid i Harstad

Om det går som Statens vegvesen vil, skal du fortsatt kunne ta lappen for både bil og motorsykkel ved trafikkstasjonen i Harstad.

Harstad trafikkstasjon  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Dette kommer fram av et forslag fra Statens vegvesen som er på høring i disse dager. Statens vegvesens mål er å spare 350 millioner kroner på en omlegging av tjenestene ved trafikkstasjonene innen 2024. Årsaken skal være blant annet økende grad av digitalisering av noen av tjenestene.


Må slippe å reise i to timer for å kjøre opp

Halvparten av trafikkstasjonene kan bli nedlagt. At samferdselsdepartementet tar grep for å rydde opp i ukultur på regionnivå har vår fulle støtte, men vi forutsetter at eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt i alle førerkortklasser.Trafikkstasjonen kan bli lagt ned innen ett år

Statens vegvesens trafikkstasjon på Åsby kan bli lagt ned.

 

For Harstad trafikkstasjons del står det i høringsforslaget at man fortsatt skal kunne ta førerkort, foreta kjøretøyregistrering, teoriprøve, førerprøve MC, førerprøve lett motorsykkel, samt gjennomføre utekontroll herfra. Om dette forslaget går gjennom kan Harstad bli ett av fem steder i Nord-Norge, der man kan kjøre opp til motorsykkel.