Han kjøpte en restaurant i det håp om at det ville gi han oppholdstillatelse

Han hadde hørt at hvis han eide en restaurant ville han få oppholdstillatelse. Han betalte 1,3 millioner kroner for bedriften, men fikk likevel fikk avslag. Da krevde han kjøpet hevet.

Advokat Kjetil Krokeide vant saken for sin klient.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Trondenes tingrett ga ikke mannen medhold i kravet om å omgjøre salget av restauranten, drift og løsøre. I  stedet er han dømt til å betale motpartens advokatsalær på 101.491 kroner.

Den 1. januar 2017 inngikk Chickenhouse Harstad as og eierne av Bella Napoli as en kontrakt om kjøp av inventar, driftstilbehør og varelager i Bella Napoli as. Kjøpesummen skulle være på 150.000 kroner.  Seks måneder senere ble det inngått en tilleggsavtale om overdragelse av lokalene til Bella Napoli as.   Chickenhouse Harstad as fikk også eneretten til å bruke navnet Bella Napoli. Retten legger til grunn at kjøpesummen på 150.000 kroner mest sannsynlig er vederlag for inventar, driftstilbehør og varelager. Den resterende vel millionen er, etter rettens syn, vederlag for selve restauranten.