Stor oppslutning om friluftsgudstjeneste

Nærmere 120 personer møttes for å høre Guds ord, sang, kaffe og vafler.
nyheter

Tradisjon tro fant friluftsgudstjenesten sted ved turisthytta på Storjorda skjærstorsdag. Den er et samarbeid mellom menighetene i Sandtorg og Kvæfjord.

Cirka 120 personer, et rekordstort antall, ble ønsket velkommen av sogneprest Peter Shaw Wilhelmsson, som blant annet spredte et budskap om samhold og hvor verdifull hver enkelt person er. Wilhelmsson leste fra Johannesevangeliet før nattverd.

Kollekten gikk til Kirkens Nødhjelp, og etter gudstjenesten var det kaffe og vafler.

Se våre bildeglimt fra gudstjenesten, som er avholdt i friluft årlig siden tidlig på 90-tallet.