Skal gjenskape middelalderen: – Dette blir Harstads tøffeste sommerjobb

Trondenes skrur tiden tilbake til 1200-tallet. Nå søkes det etter sommervikarer som kan leve og ånde som «Frøydis» og «Sverre».

TAR DET HELT UT: Når Trondenes historiske senter skrur tiden tilbake til middelalderen, ønsker gårdsbestyrer Ingrid Moe (t.v.) og formidler Mona Høydahl på Trondenes middelaldergård at alt skal være likt 1200-tallet, både klær, bebyggelse og væremåte.  Foto: Håkon Wikan

nyheter

I sommer forvandles deler av Trondenes historiske senter til middelalderen. I den anledning har de utlyst fire stillinger som tjenestepiker og odelsgutter. Om Frøydis, som er navnet på tjenestepiken, står det blant annet at hun er ung og jobber både godt og hardt.

«Hun hjelper de fleste på gården, og derfor vet hun veldig mye om veldig mange», står det videre.