Tverrkirkelig familieleir

– Hva får du hvis du blander baptister, katolikker, frelsesoffiserer, pinsevenner, normisjonærer, misjonsforbundene og lutheranere?

KJØKKENTJENESTE: Inger Olsen, Jahn Aage Olsen, Petter Wold og Greta B Hansen, synes kjøkkentjeneste på Rivermont er svært givende.   Foto: Frank E Hansen

SAMLING: Det var så vidt plass til alle som skulle ha mat i Familieleiren. Etter utbyggingen på Rivermont, som starter til sommeren, vil dette problemet være borte.   Foto: Frank E Hansen

misjon: Viggo Klausen fra Misjonsforbundet var på leiren for andre gang. Han var en fremragende formidler til både barn og voksne. Foto: Frank E Hansen 

nyheter

Da får du alle tiders Familieleir på Rivermont.

Årets Familieleir var den 17. i rekken, og arrangeres fast i palmehelgen. Pastor Magnus Lund og kona May Britt har vært med i leirledelsen siden starten. De regner med å fortsette også neste år, sammen med andre gode hjelpere. I årets leir hadde også Hege og Odd Anders Arntsen, samt Ingrid og Daniel Lindberg viktige lederoppgaver.

Leiren hadde i overkant av 70 deltakere og Viggo Klausen fra Misjonsforbundet var leirprest med samlinger for både store og små.

Grottebadet og tur til Kvæfjordmarka var selvsagte tilbud til deltakerne, som også hadde mange spennende aktiviteter innendørs – og relatert til påskens budskap.

Førstkommende onsdag fylles Rivermont på nytt, og da med ungdommer som skal feire påske sammen fram til og med 2. påskedag.