Vi har større tillit til legen

En fersk måling av befolkningens tillit til apoteker og leger viser at folks tillit til apotekene er stabilt høy, og at tilliten til legene er økende.

To av tre nordmenn har høy tillit til legen.   Foto: Shutterstock

nyheter

Aldri har tilliten til legene vært høyere enn i år. Legene får 75 poeng av 100, mens apotekene får en skår på 79, sier målingen som er gjort at Kantar TNS for Apotekerforeningen. 

– Legene er en hjørnestein i helsetjenesten. Derfor er det viktig at befolkningen har høy tillit til legestanden. Jeg tolker den høye tilliten som et uttrykk for at de fleste stoler på at de får god og riktig behandling og blir godt ivaretatt når de trenger legehjelp, mener Per T. Lund i Apotekforeningen.

Han synes det er litt overraskende at tilliten øker i en tid med mye oppmerksomhet om høyt arbeidspress og knappe ressurser, og en fastlegeordning som knaker i sammenføyningene.

– Den høye tilliten tyder på at legene likevel klarer å ivareta pasientene på en god måte, sier han.

Om tilliten til apotekene, sier han:

– At tre av fire apotekkunder oppgir at de får nyttige råd om legemiddelbruken sin, viser at apotekene er noe langt mer enn et salgssted. Legemiddelrådgivning er en kjerneoppgave for farmasøytene i apotek. Målingen viser at denne oppgaven blir godt ivaretatt, mener Per T. Lund.